CÁCH FRANK NẤU MÌ GÓI | ASMR Cooking | Culinary Frank

Công thức CÁCH FRANK NẤU MÌ GÓI:

Thịt Ba Chỉ Chiên Giòn:

Thịt ba chỉ: 500g
Hành khô: 1 củ
Tỏi: 5 tép
Đường: 60g
Nước mắm: 30ml
Nước: 20ml

Mì gói loại bạn ưu thích

Dùng kèm với rau và trứng.
—————————————————
Subscribe & keep up with my newest videos here: https://bit.ly/2LC0A6A

C O N T A C T

Culinary Frank’s Blog | http://culinaryfrank.com/vi/

Facebook | https://www.facebook.com/culinaryfrank/

Instagram | https://www.instagram.com/Culinary.fr…

Email | culinaryfrank@gmail.com

Music | https://www.epidemicsound.com/track/xxNh79iEqB

© 2019 by Culinary Frank. All rights are reserved.

#CÁCHFRANKNẤUMÌGÓI #ASMRCooking #CulinaryFrank

email
Paleo Recipe

Subscribe

Cooking Recipes Paleo Recipe
Cooking Recipes